Εκπαίδευση Συνεργατών

Με προσανατολισμό ανάπτυξης και διατήρησης ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού Δικτύου Συνεργατών - Μεταπωλητών η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. θεωρεί στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της την μεταφορά τεχνογνωσίας στους συνεργάτες της.

Γι αυτό το λόγο πέρα από κάθε άλλη ενέργεια υποστήριξης των Συνεργατών - Μεταπωλητών της η εταιρεία παρέχει διαρκή, δομημένη και επαναλαμβανόμενη σε τακτικά χρονικά διαστήματα εκπαίδευση και επιμόρφωση προς τους Συνεργάτες της - Μεταπωλητές.

Τα πεδία που καλύπτει η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. στην εκπαίδευση του Δικτύου Συνεργατών της καλύπτουν όλο το μείγμα που θα μπορούσε να απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Δομημένα Σεμινάρια (Εισαγωγικό, Advanced, Supervising κλπ)
  • Εξειδικευμένη Εκπαίδευση για Κάθε Εφαρμογή (TopValue, TopShop,MIS TOOLS for ERPS)
  • Εκπαίδευση για Business Logic, Διαδικασίες Marketing
  • Ενημέρωση για Κάθε Νέα Τεχνολογική
  • Εξέλιξη Τεχνικός Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων
  • Εργαλεία Πωλήσεων & Εμπορικής Πολιτικής
  • Management / Administration Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι Συνεργάτες - Μεταπωλητές της MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. πιστοποιούνται από την εταιρεία για την τεχνογνωσία τους στις εφαρμογές που αναπτύσσει, όσο αφορά στη δυνατότητά τους να τις εγκαταστήσουν, να τις παραμετροποιήσουν και να παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη στους πελάτες τους.

Για τον ορισμό σεμιναρίου εκπαίδευσης επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της My Software House ή στείλτε σχετικό mail στο sales@mysoftwarehouse.gr.