Το πρόγραμμα που δεν κάνει εκπτώσεις στις απαιτήσεις σας

Η MY SOFTWARE HOUSE A.E έχοντας ως στόχο να βρίσκεται πάντα στην κορυφή των τεχνολογικών εξελίξεων εντόπισε μία σημαντική ανάγκη της αγοράς που αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό περιβάλλον δραστηριοποίησης, τις πιέσεις μείωσης των ποσοστών κέρδους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εμπορικές επιχειρήσεις και την ανάγκη για χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ως απαραίτητων εργαλείων άντλησης πληροφοριών και διαχείρισης ανέπτυξε το , το απόλυτο πληροφορικό σύστημα Εντατικής Λιανικής και όχι μόνο, που μπορεί να καλύψει τις ενότητες:

 • ΑΠΟΘΗΚΗ
 • ΠΕΛΑΤΕΣ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 • ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
 • ΤΑΜΕΙΟ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 • ΑΓΟΡΕΣ
 • ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η τεχνολογία στην οποία έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή, της προσδίδει ευελιξία, αμεσότητα, λειτουργικότητα και δίνει αμέσως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στην επιχείρηση που την επιλέγει, είτε πρόκειται για κατάστημα του ενός υπαλλήλου είτε για επιχείρηση με πλήθος υποκαταστημάτων και σημείων πώλησης.

  • Δημιουργία πολλαπλών Menu ανά χρήστη.
  • Διαχείριση δικαιωμάτων και ρόλους χρηστών.
  • Παραμετροποίηση περιβάλλοντος εφαρμογής (χρώματα, γραμματοσειρές).
  • Backup & Restore της βάσης μέσα από την εφαρμογή
  • Ορισμός πολλαπλών αρχικών τιμών.
  • Μαζική μεταβολή εγγραφών μιας οντότητας.
  • Δημιουργία πολλαπλών Browser (Στήλες απεικόνισης, φίλτρα, ταξινομήσεις).
  • Import / Export δεδομένων (excel, native format).
  • Αντιγραφή / Επικόλληση δεδομένων από σημεία της εφαρμογής που απεικονίζονται σε πλέγμα γραμμών /κολόνων με excel, access, word, open office.
  • Ανεπτυγμένο με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία είναι πλήρως βασισμένο στην τεχνολογία των Windows
  • Ταχύτατο στη Λιανική Πώληση με τη χρήση μόνο των απολύτως απαραίτητων επιλογών
  • Συνδέεται με πλήθος ταμιακών συστημάτων (Ταμειακές και Α.Δ.Η.Μ.Ε.)
  • Έχει δυνατότητα χρήσης POS (Touch Screen Monitor) για ακόμη ταχύτερη Λιανική Πώληση
  • Επικοινωνεί με όλα τα προγράμματα της Microsoft (Word, Excel, Access, κλπ)
  • Δυνατότητα συνεργασίας με εξελιγμένο M.I.S (Management Information System) σύστημα πληροφοριών διοίκησης με δυνατότητα μεταβλητών πινάκων δύο διαστάσεων, για την παρακολούθηση πωλήσεων, αγορών, δαπανών, με διαφορετικές όψεις. Διαχειρίζεται πληροφορίες όπως:
   • Πωλήσεις ανά ομάδα ειδών
   • Πωλήσεις ανά υποκατάστημα και ταμείο
   • Πωλήσεις ανά χρώμα / μέγεθος
   • Πωλήσεις ανά ημέρα και ώρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα και συγκριτικά με προηγούμενα έτη, κλπ.
  • Μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να καλύψει και τις πλέον ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη (Δυνατότητα υψηλού επιπέδου Customization)
  • Αποθήκη
   • Πλήρης παρακολούθηση αρχείου ειδών
   • Διαχείριση Τιμοκαταλόγων Χονδρικής - Λιανικής
   • Πολλαπλή κατηγοριοποίηση ειδών (Τύπος - Κατηγορία - Υποκατηγορία)
   • Οικονομικά στοιχεία είδους
   • Πολλαπλές μονάδες μέτρησης
   • Διαχείριση εναλλακτικών μονάδων μέτρησης ανά είδος
  • Πελάτες
   • Πλήρη παρακολούθηση αρχείων πελατών
   • Διαχείριση τιμοκαταλόγων - εκτυπώσεων
   • Οικονομικά στοιχεία πελάτη και σχετικές εκτυπώσεις
   • Όρια πίστωσης ανά πελάτη
   • CREDIT CONTROL πελάτη, μέσω μηνύματος συναλλαγής
  • Πωλήσεις - Τιμολόγηση – Παραγγελειοληψία
   • Πλήρης διαχείριση παραστατικών τιμολόγησης και παραγγελίας, με ελεύθερους μετασχηματισμούς
   • Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικού ( email )
   • Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων πελατών
   • Χρήση πολλαπλών σειρών παραστατικών
   • Πολλαπλοί τρόποι πληρωμών ανά παραστατικό
   • Πολλαπλές εκτυπώσεις ανά παραστατικό
  • Εισπράξεις - Ταμείο
   • Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών
   • Ημερολόγιο εισπράξεων ανά ημερολογιακό διάστημα
  • Προμηθευτές
   • Πλήρη παρακολούθηση αρχείων προμηθευτών
   • Οικονομικά στοιχεία προμηθευτή και σχετικές εκτυπώσεις
   • Διαχείριση Τιμολογιακών Πολιτικών
   • Ομαδοποιήσεις προμηθευτών χωρίς περιορισμό πλήθους
  • Αγορές - Παραγγελειοδοσία
   • Πλήρης διαχείριση παραστατικών
   • Πολλαπλές εκπτώσεις ανά παραστατικό
   • Τριγωνικές αποστολές
   • Αποστολές σε υποκαταστήματα
   • Τήρηση εκκρεμοτήτων ανά παραστατικό
  • Στατιστικά - Εκτυπώσεις
   • Καρτέλα Πελάτη, Είδους ή Προμηθευτή με επιλεγμένο ημερολογιακό Διάστημα
   • Καρτέλα Πελάτη με ανάλυση ειδών
   • Ημερολόγιο Πελάτη και Αποθήκης
   • Υπόλοιπα Πελατών και Αποθήκης
   • Υπόλοιπα Πελατών με ενηλικίωση
   • Ισοζύγια Πελατών και Αποθήκης
   • Ημερολόγιο Προμηθευτή
   • Υπόλοιπα Προμηθευτών

Παρουσίαση

Δείτε πως μπορείτε να κερδίσετε περισσότερα χωρίς εκπτώσεις στις απαιτήσεις σας.