Ιστορικό

Η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. είναι ένα εταιρικό σχήμα στο χώρο της Πληροφορικής όπου δημιουργήθηκε έχοντας ως συστατικά επιτυχίας:

Προϊόντα λογισμικού στο χαρτοφυλάκιό της που έκαναν την είσοδό τους στην ελληνική αγορά πριν 8 χρόνια και έχουν ήδη γνωρίσει εξαιρετική καταξίωση & υποδοχή. Εφαρμογές όπως το TOP VALUE & το TOP SHOP όπου για την ανάπτυξή τους επενδύθηκαν εκατοντάδες ώρες ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες από τα πλέον εξελιγμένα, μετατράπηκε τεχνογνωσία δεκάδων εγκαταστάσεων σε απεικόνιση στην πράξη ώστε να αποφέρει άμεση-μετρούμενη αποτελεσματικότητα στη μηχανογράφηση των επιχειρήσεων.

Ιδρυτικά μέλη με καταξιωμένη εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής. Οι μέτοχοι της MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. τόσο ο καθένας χωριστά όσο και σε παράλληλη πορεία αναγνωρίσιμη καταξιωμένη επαγγελματική επιτυχία που τους έχει κατατάξει μεταξύ των επώνυμων στελεχών της Πληροφορικής στην Ελλάδα. Έχουν συμμετάσχει από θέσεις κλειδιά στην ανάπτυξη και προώθηση πολλών δημοφιλών εφαρμογών τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια και γνωρίζουν - βιώνουν την Πληροφορική καθημερινά μέσα από μία σειρά μεγάλων εγκαταστάσεων εδώ και μία δεκαετία.

Η δημιουργία της MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. έγινε ώστε:

  • η τεχνογνωσία
  • η εμπειρία
  • η περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη καταξιωμένων εφαρμογών TOP VALUE & TOP SHOP
  • οι ρηξικέλευθες μέθοδοι προσέγγισης συνεργατών μεταπωλητών
  • οι καινοτόμες μηχανογραφικές λύσεις για κάθετες αγορές και
  • η προσφορά state of the art μηχανογραφικών λύσεων
να αποτελέσουν το έναυσμα για την παροχή Πληροφοριακών Συστημάτων ανεπτυγμένων με τεχνολογία του 21ου αιώνα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον του σήμερα, εντός ή εκτός Ελλάδας.