Αντικείμενο

Η MY SOFTWARE HOUSE A.E. δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής που καλύπτουν όλο το εύρος των μηχανογραφικών αναγκών των επιχειρήσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται λόγω των διαρκών εξελίξεων στην αγορά και του μετασχηματισμού του business logic.

Ένα νέο εταιρικό σχήμα στον Τομέα της Πληροφορικής το οποίο ιδρύθηκε από στελέχη του χώρου που διακρίνονται για την τεχνογνωσία τους, την εμπειρία τους στο positioning εφαρμογών για σχεδόν 20 χρόνια.

Η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. διαχωρίζει το αντικείμενό της σε δύο άξονες:

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  • Χρησιμοποιεί εξαιρετικά υψηλό τεχνολογικό επίπεδο ως προς τα εργαλεία ανάπτυξης που επιλέγει
  • Δημιουργεί τυποποιημένες και μη εφαρμογές πληροφορικής, έχοντας προηγουμένως διερεύνηση σε βάθος της ανάγκες της αγοράς
  • Αναπτύσσει λογισμικό με βασικό κριτήριο τη δημιουργεί και προώθηση στην αγορά πληροφοριακών συστημάτων που ανταποκρίνονται στο σημερινό περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων
  • Χρησιμοποιεί δομές ανάπτυξης τέτοιες ώστε το λογισμικό της να μπορεί άμεσα και ευέλικτα να μετασχηματιστεί με στόχο να παραμένει ενήμερο και αξιόπιστο μετά από κάθε μεταβολή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της αγοράς στο μέλλον

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ
  • Διαθέτει ένα συνολικό μείγμα παροχής υπηρεσιών προς τους συνεργάτες της - μεταπωλητές με στόχο να είναι πάντα ενήμεροι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του δύσκολου επαγγελματικού περιβάλλοντος που κινούνται
  • Παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες - επί των εφαρμογών της ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της με κάθε μεταπωλητή
  • Ταυτόχρονα όμως και σε ευρύτερα τεχνολογικά και business logic θέματα που αντιμετωπίζουν κατά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εφαρμογών οι συνεργάτες της μεταπωλητές
  • Καθώς επίσης συνεργάζεται μαζί τους για την κατασκευή ειδικών, κατά παραγγελία (custom-made) εφαρμογών που καλούνται να υλοποιήσουν οι συνεργάτες της για την κάλυψη διάφορων δραστηριοτήτων και λειτουργιών των πελατών τους.