Διεύθυνση:
Ελευθερίου Βενιζέλου 20 & Ύδρας 1 (4ος όροφος), Καλλιθέα
Αθήνα
176 76
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
210 34 22 778 - 210 34 11 896
Φαξ:
210 34 58 977
Άλλες πληροφορίες: