Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι αξίες μας, το όραμά μας και οι στόχοι μας έχουν ως ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξή τους το ανθρώπινο δυναμικό μας.

Η κατανόηση της έννοιας της ομάδας που συλλογικά αποφασίζει, δρα, αναπτύσσει, επιδιώκει και επιτυγχάνει είναι στη MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. η μεγαλύτερη απαίτηση για την ένταξη στο δυναμικό επαγγελματιών του χώρου της Πληροφορικής.

Η πολύχρονη εμπειρία, η συμμετοχή σε μεγάλα έργα, η παρακολούθηση των εξελίξεων και της αγοράς, η διάθεση για κατανόηση των αναγκών των πελατών και η επιθυμία για προσφορά λύσεων είναι τα επόμενα χαρακτηριστικά που ολοκληρώνουν το ανθρώπινο δυναμικό της MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε.

Με κάθετη δομή τμημάτων, αλλά οριζόντια δομή συνεργασίας η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. επέλεξε να εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους και στο οργανόγραμμά της.

Έτσι οι πωλητές μας οφείλουν να γνωρίζουν πως να κατευθύνουν τους πελάτες μας όταν εκείνοι θέλουν τεχνική υποστήριξη.

Ενώ το τεχνικό τμήμα πρώτα κατανοεί πλήρως τους λόγους ανάπτυξης ενός νέου κυκλώματος και μετά παρέχει τεχνική υποστήριξη γι αυτό.

Η έννοια δε business logic και technical solutions είναι άρρηκτα δεμένες για όλα τα στελέχη του τμήματος ανάπτυξης.

Ακόμη και η γραμματειακή υποστήριξη στη MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. προχωράει από την απλή μεταφορά μηνυμάτων στην καταρχήν δράση και πρωτοβουλία για παροχή άμεσων απαντήσεων και κατεύθυνσης προς άμεση εξυπηρέτηση.

Το management τέλος έχει σαν στόχο να καθοδηγεί, πρωτίστως όμως να εφαρμόζει πρώτα από όλους την έννοια της ομαδικής δουλειάς με στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών υποστήριξης.

Μόνο με αυτούς τους τρόπους πιστεύουμε στη MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. μπορεί να είναι πραγματικά αποδοτική η εξειδίκευση κάθε στελέχους και ταυτόχρονα ευέλικτη η προσφερόμενη υπηρεσία και το προϊόν λογισμικού που προωθούμε στην αγορά.