Αλλάζουμε τα δεδομένα στη μηχανογράφηση

Χωρίς εκπτώσεις.. Στις απαιτήσεις σας.

Το πρώτο βήμα... στη μηχανογράφηση.

Το πρόγραμμα που δεν κάνει εκπτώσεις στις απαιτήσεις σας.

ERP για απαιτητικές επιχειρήσεις.

 • Για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση η άντληση πληροφορίας και η χρήση ενός μηχανογραφικού συστήματος αποτελούν ταυτόχρονα η πρώτη σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της επιχείρησης, αλλά και ταυτόχρονα η δεύτερη σημαντικό πονοκέφαλο.

  • Αποθήκη
  • Πελάτες
  • Παραγγελίες
  • Τιμολόγηση
  • Εισπράξεις
  • Ταμείο
  • Εκτυπώσεις
  Περισσότερα χαρακτηριστικά.
 • Το πρόγραμμα λιανικής που δεν κάνει εκπτώσεις στις απαιτήσεις σας.

  • Αποθήκη
  • Πελάτες
  • Παραγγελίες Πελατών
  • Τιμολόγηση
  • Εισπράξεις
  • Προμηθευτές
  • Παραγγελίες Προμηθευτών
  • Αγορές
  • Πληρωμές
  • Εκτυπώσεις
  Περισσότερα χαρακτηριστικά.
 • Small ERP για μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις.

  • Αποθήκη
  • Πελάτες
  • Παραγγελίες
  • Τιμολόγηση
  • Εισπράξεις
  • Προμηθευτές
  • Παραγγελίες
  • Αγορές
  • Πληρωμές
  • Εκτυπώσεις
  • Αξιόγραφα
  • Πωλητές
  • Χρώμα - Μέγεθος
  • Touch Screen
  Περισσότερα χαρακτηριστικά.