Στόχοι & Στρατηγική

Η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. εκφράζει τη θέληση με την οποία δημιουργήθηκε στο να προσφέρει μηχανογραφικές λύσεις και εφαρμογές λογισμικού τις οποίες εκείνες οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να τις χρησιμοποιήσουν να τις κατατάξουν μεταξύ "των πολύτιμων συνεργατών τους".

Αν και νέο σχήμα, η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. - δεν είναι υπερβολή να αναφερθεί - ότι από το καταστατικό της ακόμη έχει εκφράσει με συγκεκριμένο τρόπο τους στόχους της.

Αποστολή της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και προσφορά στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά ολοκληρωμένων, άρτιων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων λογισμικού, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διευκόλυνση, απλούστευση, αποτελεσματικότητα και έλεγχο τόσο των καθημερινών εργασιών όσο και συνολικά των επιχειρήσεων των πελατών μας.

Οι αξίες μας αποτελούν τη στρατηγική μας για την επίτευξη των στόχων μας:

  • ανάπτυξη και προσφορά αξιόπιστων, απλών, φιλικών, ευέλικτων εφαρμογών λογισμικού,
  • συνέπεια και συνέχεια στα πλαίσια συνεργασίας που (με την συμφωνία τους) θέτουμε με τους συνεργάτες μας - μεταπωλητές,
  • αμεσότητα στις διαδικασίες επικοινωνίας της MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. τόσο με τους πελάτες μας όσο και με τους συνεργάτες μας,
  • παρουσία δίπλα στους πελάτες μας, αλλά και στους συνεργάτες μας όποτε εκείνοι μας θελήσουν και για όποιο λόγο - κοινό, ρουτίνας ή/και ιδιαίτερο, εξειδικευμένης μηχανογραφικής ανάγκης,
  • δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας, αλλά πρωτίστως με τους συνεργάτες μας, μέσα από την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού αλλά και περαιτέρω υποστήριξης και συνεργασίας,
  • δημιουργία προϊόντων λογισμικού όπου η φήμη τους ακόμη θα τα κατατάσσει μεταξύ των ηγετικών στην ελληνική αγορά για την ποιότητα τους,
  • πρωτοπορία και καινοτομία στη επιλογή τεχνολογίας ανάπτυξης των εφαρμογών μας, αλλά και στην επιλογή των κάθετων αγορών που εντοπίζουμε ότι χρειάζονται νέες αποτελεσματικές λύσεις λογισμικού,
  • προσφορά ευέλικτων υπηρεσιών οι οποίες θα καλύπτουν και θα υποστηρίζουν τους συνεργάτες μας - μεταπωλητές ώστε να είναι πάντα ενημερωμένοι για τις εξελίξεις και να έχουν τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των δικών τους πελατών, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικές προς τους τελικούς πελάτες μας,
  • διαρκή διερεύνηση της αγοράς και εξέλιξη των προϊόντων που αναπτύσσουμε, των υπηρεσιών που προσφέρουμε, του ανθρώπινου δυναμικού που εντάσσουμε στην ομάδα μας, των λύσεων που προωθούμε στην αγορά, των υποστηρικτικών εργαλείων που προσφέρουμε στους συνεργάτες μας.