Εκπαίδευση Πελατών

Η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. λειτουργώντας έμπρακτα ως υποστηρικτής των πελατών της και συμβάλλοντας στην άνοδο του επιπέδου της γνώσης των εφαρμογών της, διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα σεμινάρια θα γίνουν μέσω ZOOM, τις ημέρες:

  • Δευτέρα 08/04/2024 - ώρα έναρξης 15:00 ‘’ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MY SOFTWARE HOUSE A.E. – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MY DATA. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ - Aποστολή παραστατικών στη πλατφόρμα MyData, One to One(ένα προς ένα)‘’
  • Τετάρτη 17/04/2024 - ώρα έναρξης 15:00 ‘’Βασικό Χειριστικό Σεμινάριο‘’
  • Δευτέρα 22/04/2024 - ώρα έναρξης 15:00 ‘’ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MY SOFTWARE HOUSE A.E. – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MY DATA. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ - Aποστολή παραστατικών στη πλατφόρμα MyData, One to One(ένα προς ένα)‘’
  • ΔΕΥΤΕΡΑ 29/04/2024 - ώρα έναρξης 15:00 ‘’Βασικό Χειριστικό Σεμινάριο‘’

Για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια, στείλτε σχετικό mail στο sales@mysoftwarehouse.gr