Εκπαίδευση Πελατών

Η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. λειτουργώντας έμπρακτα ως υποστηρικτής των πελατών της και συμβάλλοντας στην άνοδο του επιπέδου της γνώσης των εφαρμογών της, διοργανώνει κάθε μήνα - εκτός του Αυγούστου – δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης / επιμόρφωσης στις εφαρμογές:

Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της τρέχουσας κατάστασης και έχοντας ως πρώτιστο στόχο την διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και των κοντινών τους ανθρώπων, τα περισσότερα στελέχη της εταιρείας μας θα εργάζονται απομακρυσμένα.

Ως εκ τούτου, τα σεμινάρια δωρεάν εκπαίδευσης των πελατών για τον μήνα Μάιο δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.