Εκπαίδευση Πελατών

Η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. λειτουργώντας έμπρακτα ως υποστηρικτής των πελατών της και συμβάλλοντας στην άνοδο του επιπέδου της γνώσης των εφαρμογών της, διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα σεμινάρια θα γίνουν μέσω ZOOM, τις ημέρες:

  • Τετάρτη 11/10/23 - ώρα έναρξης 15:00 ‘’ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MY SOFTWARE HOUSE A.E. – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MY DATA. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ - Aποστολή παραστατικών στη πλατφόρμα MyData, One to One(ένα προς ένα)‘’
  • Δευτέρα 16/10/23 - ώρα έναρξης 15:00 ‘’Βασικό Χειριστικό Σεμινάριο‘’
  • Τετάρτη 25/10/23 - ώρα έναρξης 15:00 ‘’ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MY SOFTWARE HOUSE A.E. – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MY DATA. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ - Aποστολή παραστατικών στη πλατφόρμα MyData, One to One(ένα προς ένα)‘’
  • Δευτέρα 30/10/23 - ώρα έναρξης 15:00 ‘’Βασικό Χειριστικό Σεμινάριο‘’

Για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια, στείλτε σχετικό mail στο sales@mysoftwarehouse.gr

Εκπαίδευση Πελατών

Η MY SOFTWARE HOUSE Α.Ε. λειτουργώντας έμπρακτα ως υποστηρικτής των πελατών της και συμβάλλοντας στην άνοδο του επιπέδου της γνώσης των εφαρμογών της, διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα σεμινάρια μέσω ZOOM, δεν θα πραγματοποιηθούν για τον μήνα Αύγουστο.